แจ้งเตือนการอัปเดตระบบ : ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น. จะมีการอัพเกรดระบบ การใชังานอาจติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก×